Spreekuren

Ons team

Recepten aanvragen

Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Naimi

Klachten

De medewerkers van uw praktijk doen er alles aan om u als patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunt u als patiënt van mening zijn dat er iets niet goed verlopen is. Het advies is dan: ‘Blijf er dan niet mee zitten maar probeer het op te lossen’. 

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u juist tevreden bent over de diensten die wij aanbieden, ook dat horen we graag van u, want een betere zorg is alleen mogelijk door goede communicatie en feedback.

Er zijn meerdere mogelijkheden om een klacht te melden en op te lossen.

  • Een afspraak maken met de desbetreffende persoon om het te bespreken.
  • Een afspraak maken met een andere medewerker van uw praktijk of de huisarts om het te bespreken.
  • Of schriftelijk uw klacht aan ons kenbaar te maken. Deze brief kunt u richten naar de praktijk. Wij zullen trachten om binnen twee weken u een reactie te geven.

Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kan een officiële procedure in gang worden gezet, door een schriftelijke klacht in te dienen. De praktijk is aangesloten bij de SKGE. Dit is een onafhankelijke organisatie die voor de gehele regio de klachtenprocedure verzorgt. Het doel van de klachtenregeling is dat de klacht op een goede wijze wordt behandeld. Vanuit de SKGE bemiddelt een klachtenfunctionaris. Geheimhouding is verplicht voor alle betrokkenen bij de behandeling van een klacht. Medewerkers en de klachtencommissie kunnen uitleg geven.

Mocht dit onverhoopt niet tot een oplossing leiden, dan kan de geschillencommissie worden ingeschakeld. 

Op de website www.SKGE.nl kunt u de stappen volgen om een klacht digitaal in te dienen.

T: 088- 0229190